Λίμνη Buttermir με Rainbow και Rainfall – William Turner

Λίμνη Buttermir με Rainbow και Rainfall   William Turner

Το έργο “Λίμνη Buttermir, με ουράνιο τόξο και βροχή” είναι το επόμενο, αρκετά απτό βήμα για τη βελτίωση της γνώσης.

Η Τέρνερ άρεσε να απεικονίζει ένα ουράνιο τόξο, αλλά σε αυτήν την εικόνα παρουσιάζεται με τον προβληματισμό της πάνω στο νερό. Παρόλο που το ουράνιο τόξο δεν καταλαμβάνει χώρο και η αντανάκλαση του απλώς δεν μπορεί να υπάρξει, ο αφέντης, διάσημος για την “καλλιτεχνική του θέληση”, δεν ήταν ιδιαίτερα ντροπιασμένος από αυτήν την ασυμφωνία.

Για τον Turner, ήταν πιο σημαντικό να μεταδώσουμε μια εναέρια προοπτική και να δείξουμε μια λεπτή μετάβαση από τη μία σκιά στην άλλη.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)