Ο Αβραάμ και οι τρεις άγγελοι – Rembrandt Harmenszoon Van Rijn

Ο Αβραάμ και οι τρεις άγγελοι   Rembrandt Harmenszoon Van Rijn

Ο Θεός εμφανίστηκε στον Αβραάμ και τη γυναίκα του Σάρα με τη μορφή τριών ταξιδιωτών, τριών όμορφων νέων. Οι ηλικιωμένοι σύζυγοι τους έδειξαν γενναιόδωρη φιλοξενία.

Έχοντας αποδεχτεί την απόλαυση, ο Θεός ανακοίνωσε στους συζύγους ένα θαύμα: παρά τη μεγάλη ηλικία τους, ένας γιος θα γεννηθεί και θα έρθει ένα μεγάλο και ισχυρό έθνος από αυτόν, και όλα τα έθνη του κόσμου θα ευλογηθούν σε αυτόν.