Γυναικείο κατάστημα – Edgar Degas

Γυναικείο κατάστημα   Edgar Degas

Η Millineri ήταν σχεδιαστής και κατασκευαστής καπέλων. Αυτός ο πίνακας απεικονίζει μια γυναίκα που μελετά ένα από τα καπέλα σε ένα κατάστημα.

Η μετάβαση στην εργοστασιακή παραγωγή υπερέβαινε τη χειρωνακτική εργασία από πολλές απόψεις, και αυτή η εικόνα είναι ένα είδος αφιερώματος στο θάνατο του επαγγέλματος, το οποίο αγαπούσε και σεβόταν.