Judas Betrayal – Giotto

Judas Betrayal   Giotto

Μια εικόνα της σκηνής της προδοσίας τοποθετείται στην αριστερή πλευρά της Αψίδας του Θριάμβου στο Chapel del Arena. Κατά την ερμηνεία αυτού του γεγονότος του ευαγγελίου, ο Giotto δεν παρεκκλίνει από τον αγαπημένο του τρόπο επικοινωνίας σε ό, τι συμβαίνει στο είδος της μέγιστης προβολής και αξιοπιστίας.

Πίσω από το πίσω μέρος του προδότη φαίνεται η σιλουέτα του διαβόλου, που τον ωθεί κυριολεκτικά να κάνει μια ανίερη πράξη. Ταυτόχρονα, αυτό το εικονογραφικό μοτίβο θεωρείται οπτικά ως ένα είδος σκιάς από τη μορφή του Ιούδα. Ταυτόχρονα, το καρικατοποιημένο προφίλ του χαρακτηριστικού παρουσιάζεται με τη μορφή κάποιας αλλόκοτης επανάληψης, μια άσχημη αντηχή του προφίλ του ίδιου του Ιούδα Ικαριώτη, που λαμβάνει από τους αρχιερείς του τριάντα κομμάτια αργύρου.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι μορφές δύο αρχιερέων που στέκονται λίγο σε απόσταση από την εικόνα της στοάς του ναού: τα κατηφόρα επίπεδα των άνω τειχών αυτών των αρχιτεκτονικών φτερών φαίνεται να αντιστοιχούν στην εξάπλωση των μορφών τους μεταξύ τους.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)