Όραμα του Sir Lancelot – Dante Rossetti

Όραμα του Sir Lancelot   Dante Rossetti

Ο Rossetti δημιούργησε αυτό το σκίτσο, έχοντας κατά νου τις μελλοντικές τοιχογραφίες της Ομάδας Συζήτησης της Οξφόρδης.

Δυστυχώς, σχεδόν όλοι τους έχουν αλλάξει πέρα ​​από την αναγνώριση μετά την αποκατάσταση και μπορούμε να κάνουμε μια εντύπωση μόνο για το αρχικό σχέδιο του πλοιάρχου με βάση τα σκίτσα που έκανε πριν από την έναρξη της εργασίας.