Στιγματισμός του Αγίου Φραγκίσκου – Jan van Eyck

Στιγματισμός του Αγίου Φραγκίσκου   Jan van Eyck

Ο πίνακας “στιγματισμός του Αγίου Φραγκίσκου” ζωγραφίστηκε από τον καλλιτέχνη Jan van Eyck το 1428-1429. Η επιθυμία σε οποιαδήποτε σκηνή, σε οποιοδήποτε άτομο και υποκείμενο να αντανακλά κυρίως την ομορφιά του σύμπαντος είχε ισχυρό αντίκτυπο στην ερμηνεία του χώρου.

Για παράδειγμα, ο Βωμός της Γάνδης, διατηρώντας παράλληλα τη χωρητικότητα και την ευελιξία των μικρογραφιών της δεκαετίας του 20 του 15ου αιώνα, επικοινωνεί αυτές τις ιδιότητες με αρχές προγραμματισμού, φιλοσοφικό νόημα. Ο χώρος στο βωμό της Γάνδης είναι πολύ ελπιδοφόρος. Δεν είναι τυχαίο, κρίνοντας από την άποψη, ο θεατής δεν συνδέεται τόσο πολύ με τις φιγούρες όσο και με τα μακρινά σημεία του φόντου. Το βλέμμα του θεατή ολισθαίνει πολύ συχνά πάνω από τη σκηνή ή περνάει μέσα από αυτό και μετά πηγαίνει στο τοπίο.

Στο βωμό της Γάνδης, ο άνθρωπος συγχωνεύτηκε με το σύμπαν σε ένα είδος ενότητας τοπίου. Εδώ, στον πίνακα του John van Eyck, “Ο στιγματισμός του Αγίου Φραγκίσκου”, τόσο το τοπίο, το πρόσωπο όσο και η λεπτομέρεια του θέματος έχουν τονίσει τόσο την εκφραστικότητα που, σε κάποιο βαθμό, στερώντας τη σκηνή από την καθημερινή της φυσικότητα, καθιστώντας την πιο “νεκρή”, της δίνει μια τεράστια τη δύναμη του καλλιτεχνικού και συναισθηματικού αντίκτυπου.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)