Πορτρέτο του Philip the Good – Rogier van der Weyden

Πορτρέτο του Philip the Good   Rogier van der Weyden

Σε αυτό το πορτρέτο, ο Philip the Good, ο Δούκας της Βουργουνδίας, είναι πενήντα ετών. Η προσωπικότητα του δούκα είναι ενδιαφέρουσα με πολλούς τρόπους.

Έτσι, είναι γνωστό ότι, κατά τη διάρκεια της ζωής του, ήθελε να καταμετρηθεί μεταξύ των αγίων, και ως εκ τούτου νηστεία αυστηρά τρεις ημέρες την εβδομάδα – δεν έτρωγε τίποτα και έπινε μόνο νερό. Αυτό δεν τον εμπόδισε να έχει είκοσι επτά παράνομα παιδιά.