Ο τελευταίος δείπνος – Χανς Χολμπίν

Ο τελευταίος δείπνος   Χανς Χολμπίν

Διατηρήθηκαν περίπου δώδεκα θρησκευτικοί πίνακες του Holbein. Τα περισσότερα από αυτά σχετίζονται με την πρώιμη περίοδο του έργου του και φέρουν μια σαφή αποτύπωση των σπουδών του με τον πατέρα του καλλιτέχνη, Hans Holbein the Elder, σε τέτοιο βαθμό που οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συναίνεση σχετικά με την συγγραφή μεμονωμένων έργων.

Ταυτόχρονα, η πιο ώριμη θρησκευτική ζωγραφική του Holbein αποκαλύπτει την ισχυρότερη επιρροή της ιταλικής αναγεννησιακής ζωγραφικής – ένα εντυπωσιακό παράδειγμα αυτού είναι ο “τελευταίος δείπνος” του Holbein, ο οποίος σχεδόν επαναλαμβάνει τη σύνθεση της ζωγραφικής με το ίδιο όνομα από τον Leonardo da Vinci.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)