Ναυάγιο στην Αρκτική – Caspar David Friedrich

Ναυάγιο στην Αρκτική   Caspar David Friedrich

Τα περισσότερα τοπία του Φρέντερικ έχουν συμβολική χροιά. Κατά κανόνα, ο καλλιτέχνης μετατρέπει το αρχικό υλικό με τέτοιο τρόπο ώστε η τελική σκηνή να φαίνεται μη ρεαλιστική. Είναι αλήθεια ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Φρέντερικ απεικονίζει μέρη ή γεγονότα εξαιρετικά φυσιοκρατικά. Αυτό το είδος εργασίας περιλαμβάνει τη δραματική εικόνα “Ναυάγιο στην Αρκτική”, την πλοκή για την οποία, προφανώς, ήταν η πολική αποστολή του Sir William Parry. Ωστόσο, πίσω από τον νατουραλισμό της σκηνής, μπορεί κανείς να μαντέψει εύκολα τη σκέψη της θνησιμότητας και της ματαιότητας των ανθρώπινων φιλοδοξιών.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)