Μάρτυρας του Αγίου Φιλίππου – Hussepe Ribera

Μάρτυρας του Αγίου Φιλίππου   Hussepe Ribera

Ο Rieber ανέπτυξε ορισμένα θέματα σε πολλά έργα με διάφορες συναισθηματικές και γραφικές αποχρώσεις.

Ένα από αυτά είναι το θέμα του πόνου και του μαρτυρίου, που σχετίζεται κυρίως με τις εικόνες των αγίων. Ο Άγιος Φίλιππος βασανίστηκε επειδή κήρυξε τον Χριστιανισμό. Ο Ρίμπερα απεικόνισε τους εκτελεστές να τον τραβούν σε ένα ράφι για να σκίσει το δέρμα του.

Με τεράστια αυθεντικότητα, γράφεται το βασανισμένο σώμα του αγίου, τα μυϊκά χέρια και οι τεράστιοι κορμοί των εκτελεστών. Στο πρόσωπο ενός μάρτυρα, όμορφου στα βάσανα της προσευχής του, διαβάζεται η τεράστια δύναμη της πίστης και η ετοιμότητα για θυσία.