Διακοσμητική φιγούρα σε διακοσμητικό φόντο – Henri Matisse

Διακοσμητική φιγούρα σε διακοσμητικό φόντο   Henri Matisse

Αυτή η εικόνα ανήκει σε μια σειρά από Matisse odalisks, τα οποία χαρακτηρίζονται από έναν αντιφατικό συνδυασμό απλουστευμένων σχημάτων αμαξώματος και εξαιρετικών στολίων που συνθέτουν το φόντο και τη διακόσμηση του έργου.

Παρεμπιπτόντως, ο Matisse έθεσε για αυτήν την “ανατολική” εικόνα μιας εντελώς Ευρωπαϊκής γυναίκας που μετενσαρκώθηκε ως “odalisque” – εξωτερικά και εσωτερικά. Ωστόσο, αυτό έχει ήδη συμβεί – τα ίδια Ingres στο διάσημο “Big Odalisque” απεικονίζουν έναν Ευρωπαίο.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)