Γριά – Τζιοργκιόνε

Γριά   Τζιοργκιόνε

Ο πίνακας “Η Γριά” ή “Πορτρέτο μιας Ηλικιωμένης γυναίκας” του Ενετού καλλιτέχνη Γιοργιόνε. Μέγεθος πορτραίτου 68 x 59 cm, λάδι σε καμβά.

Ο πίνακας υποτίθεται ότι βάφτηκε γύρω στο 1509. Τα πορτρέτα αποτελούν ένα ειδικό τμήμα της κληρονομιάς του Giorgione, στο οποίο οι μεμονωμένοι χαρακτήρες αντικαθίστανται από ποιητικούς τύπους.

Ένας από αυτούς τους τυπικούς πίνακες του καλλιτέχνη είναι η εξαντλημένη “Γριά”, που εκφράζει με ολόκληρο το πρόσωπό της την απαράμιλλη λειτουργία του χρόνου. Οι λέξεις σε ένα κομμάτι χαρτί που κατέχει μια ηλικιωμένη γυναίκα έγραφαν: “Col tempo” – “Συμβαίνει με το χρόνο.”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)