Αλληγορία της σύνεσης – Titian Vecellio

Αλληγορία της σύνεσης   Titian Vecellio

Το “The Allegory of Prudence” ζωγραφίστηκε σε λάδι το 1565-1570. Η συγγραφή αποδίδεται στον Ιταλό ζωγράφο Titian.

Το έργο απεικονίζει τρία κεφάλια ζώων που κοιτάζουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις, κάτω από τρία ανθρώπινα κεφάλια. Στην ανάλυση, η εικόνα ερμηνεύεται σε διάφορα “επίπεδα”.

Σε αυτό το επίπεδο, η ανθρώπινη νεολαία, η ωριμότητα και το γήρας αντιπροσωπεύονται. Ίσως τα κεφάλια να συμβολίζουν μια ευρύτερη έννοια του ίδιου του χρόνου, να απεικονίζουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Αυτό το θέμα επαναλαμβάνεται στα κεφάλια των ζώων, τα οποία, σύμφωνα με ορισμένες παραδόσεις, σχετίζονται με τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους.

Ένα άλλο επίπεδο, χάρη στο οποίο η εικόνα απέκτησε το τρέχον όνομά της, βασίζεται σε μια σχεδόν αισθητή υπογραφή, η οποία αναφέρει: “EX PRAETERITO | PRAESENS PRUDENTER AGIT | NE FUTURA ACTIONE DETURPET”. Υποδηλώνει ότι η εικόνα συνδέεται κατά κάποιο τρόπο με τις περιπέτειες της νεολαίας του Τιτιάν και τη στιγμή που ο καλλιτέχνης σκέφτηκε να πληρώσει για εξαντλητικές πράξεις.

Έτσι, η εικόνα λειτουργεί ως οπτικός σύμβουλος από τρεις γενιές, ζητώντας να ενεργήσει με σύνεση και σύνεση, μεταφέροντας αυτήν την εμπειρία στους απογόνους της.

Ωστόσο, πιο πρόσφατα, η εικόνα εξηγήθηκε με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Αντί της “αλληγορίας της σύνεσης”, το θέμα του έργου ορίστηκε ως “αμαρτία και μετάνοια”. Από αυτή την άποψη, ο Titian δείχνει την αδυναμία να ενεργήσει στη νεολαία και στην ενηλικίωση με σύνεση και σύνεση, κάτι που στα γηρατειά οδηγεί σε λύπη και λύπη.

Σε αυτό το αεροπλάνο, η εικόνα ερμηνεύτηκε ως δήλωση σύνεσης, η οποία έρχεται σε μεγάλη ηλικία, με εμπειρία. Αυτή η ερμηνεία αντικρούει την άποψη ότι οι ηλικιωμένοι αποτελούν κίνδυνο για τις εικαστικές τέχνες.

Υπάρχει μια εκδοχή που ο πίνακας απεικονίζει τον Titian και τους δύο βοηθούς του. Δεν έρχεται σε αντίθεση με τις παραπάνω ερμηνείες.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)