Άρης, Αφροδίτη και Έρως – Bartolomeus Spranger

Άρης, Αφροδίτη και Έρως   Bartolomeus Spranger

Η εικόνα του φλαμανδού καλλιτέχνη Bartolomeus Spranger «Mars, Venus and Cupid». Το μέγεθος της ζωγραφικής είναι 95 x 60 cm, λάδι σε καμβά. Ο πίνακας βασίζεται στους διάσημους ελληνο-ιταλικούς μύθους σχετικά με το πάθος και την ερωτική σχέση του πολέμου Άρη και της θεάς της ομορφιάς Αφροδίτης.