Άποψη της κοιλάδας του Δούναβη κοντά στο Ρέγκενσμπουργκ – Albrecht Altdorfer

Άποψη της κοιλάδας του Δούναβη κοντά στο Ρέγκενσμπουργκ   Albrecht Altdorfer

Στη δεκαετία του 20. XVI αιώνα ο πλοίαρχος στράφηκε στο ίδιο το τοπίο – χωρίς σχέδια. Αυτό το είδος στα έργα του αντιπροσωπεύεται από δεκάδες σχέδια και εκτυπώσεις και δύο πίνακες – “Τοπίο του Δούναβη” και “Τοπίο με μια γέφυρα”.

Ο Altdorfer ζωγράφισε αυτούς τους πίνακες από τη μνήμη του στο εργαστήριο, συνδυάζοντας τοπία σε διαφορετικά μέρη σε ένα έργο. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Altdorfer όχι μόνο προτίμησε την εικόνα της φύσης, αλλά έλαβε επίσης παραγγελίες από τους οπαδούς του “καθαρού” τοπίου.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)