Rise – William Hogarth

Rise   William Hogarth

Η σειρά αφηγείται έναν νεαρό άνδρα που ονομάζεται Tom Rakewell, ο οποίος, μετά το θάνατο του πατέρα του, έλαβε μια καλή κληρονομιά, αλλά δεν το χρησιμοποίησε με σύνεση, αλλά σπατάλησε σε γλεντζέδες και ασήμαντο και κατέληξε σε ένα τρελό άσυλο μετά από μια φυλακή χρέους. Η εικόνα δείχνει το δεύτερο επεισόδιο του κύκλου – μια κοινωνική εκδήλωση.

Όλοι ανταγωνίζονταν ο ένας τον άλλον και προσπαθούσαν να πετύχουν τη θέση του πρόσφατα φτιαγμένου πλούσιου, δείχνοντας τα πλεονεκτήματά του σε αυτόν. Ο δάσκαλος χορού μπήκε στη θέση του, ο κηπουρός δείχνει το σχέδιο του πάρκου, ο μουσικός παίζει το clavichord και ο αναβάτης δείχνει το κύπελλο του.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)