Flutist – David Teniers

Flutist   David Teniers

Το κομμάτι του Teniers περιέχει έναν ενθουσιώδη παίκτη μουσικής φλάουτο που προσωποποιεί την αλληγορία της Ακρόασης από το Five Senses.

Για την εποχή της Αναγέννησης, η ενσωμάτωση της Ακοής στη ζωγραφική ήταν ένα μουσικό όργανο. Ωστόσο, στη ζωγραφική Teniers, το έμφυτο ανυψωμένο σύστημα αλληγορίας χάνει το αρχικό του νόημα και ερμηνεύεται στο καθημερινό σχέδιο.

Μια παρόμοια ερμηνεία της αλληγορίας της Ακοής βρέθηκε στο έργο Ερμιτάζ «Σκηνή στην Ταβέρνα». Με βάση τη στιλιστική συγγένεια με το Teniers Painting, ο Ζωγράφος στο εργαστήρι του The Flutist Painting πρέπει να χρονολογείται στις αρχές του 1640.