Courbet – Gerhard Richter

Courbet   Gerhard Richter

Το έργο του Richter συνδυάζει τις παραδόσεις του ρεαλισμού με τα μεταγενέστερα φαινόμενα της άτυπης ζωγραφικής. Αυτοί οι συνδυασμοί αντιθέτων προκάλεσαν σκεπτικισμό στον καλλιτέχνη σε σχέση με τα πάντα μια και για πάντα καθιερωμένη στην τέχνη.

Η επαναστατική τέχνη του Gustave Courbet, η επαναστατική φύση του φωτός και του χρώματος στα καμβά του ώθησε τον Gerhard Richter να δημιουργήσει μια εικόνα, η οποία ονομάζεται «Courbet». Έτσι, εξέφρασε τη στάση του στο έργο του μεγάλου καλλιτέχνη.