Calvary – Edward Munch

Calvary   Edward Munch

Αυτή η εικόνα είναι ένα παράδειγμα δύο ακόμη επιρροών που ενσαρκώνει ο Munch με έναν απολύτως διακριτικό τρόπο. Εννοούμε, αφενός, τον Maurice Denis με τη διακοσμητικότητά του και, αφετέρου, τους Fauvists με την αυθόρμητη δυναμική γραφής τους, την ένταση του ανοιχτού χρώματος και την οξύτητα του ρυθμού.

Το Munch εκείνης της εποχής έριξε την ακριβή φράση: «Δεν γράφω αυτό που βλέπω, αλλά αυτό που είδα.» Αυτή η φράση πήρε αργότερα από τον ηγέτη των μελλοντικών σουρεαλιστών Andre Breton, ο οποίος συνέκρινε τους πίνακες του Munch με αστραπές και είπε για τον καλλιτέχνη ότι η βαθιά τραγική του αντίληψη για τη ζωή του στερούσε την ικανότητα να ζωγραφίζει κάτι λιγότερο από αυτό που είδε.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)