Τοπίο με μια σκηνή χαλάρωσης στο δρόμο προς την Αίγυπτο – Claude Lorren

Τοπίο με μια σκηνή χαλάρωσης στο δρόμο προς την Αίγυπτο   Claude Lorren

Αυτή είναι μία από τις πολλές εξελίξεις της αγαπημένης πλοκής του καλλιτέχνη. Στη Ρωσία, η έκδοση της σειράς “εποχές” του Ερμιτάζ είναι πιο γνωστή – ονομάζεται “Μεσημέρι” και γράφτηκε πολύ αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του 1660.

Η σύγκριση των δύο επιλογών δίνει έμφαση μόνο στην κατεύθυνση της εξέλιξης του καλλιτέχνη. Και αυτός – με όλο το αμετάβλητο των θεμελιωδών αρχών στις οποίες παρέμενε πάντα πιστός – άλλαζε. Και άλλαξε αισθητά – πώς αλλάζει, παραμένοντας πάντα το ίδιο, λατρεύεται πάρα πολύ από τον ήλιο όλη την ημέρα.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)