Τοπίο κοντά στο Auvers: Wheat Fields – Vincent Van Gogh

Τοπίο κοντά στο Auvers: Wheat Fields   Vincent Van Gogh

Τις τελευταίες εβδομάδες του Ιουλίου 1890, ο Βαν Γκογκ δούλεψε με πίνακες ζωγραφικής με γνώριμα κίνητρα: σπίτια χωριών με αχυρένια σκεπή και χωράφια με σιτάρι.

Σε αυτές τις μετέπειτα εικόνες, λύθηκαν τα προβλήματα του χρώματος, του χώρου και της υφής, τα οποία προκάλεσαν τόση δυσκολία και δυσαρέσκεια όταν ανέλαβε για πρώτη φορά τέτοια θέματα.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)