Τοιχογραφίες του Palazzo Magnani – Annibale Carracci

Τοιχογραφίες του Palazzo Magnani   Annibale Carracci

Οι τοιχογραφίες του Palazzo Magnani είναι η πιο διάσημη και ζωντανή συνεργασία των αδελφών Carracci. Όσον αφορά αυτήν την τοιχογραφία, αφιερωμένη στην ίδρυση της Ρώμης, ένας από τους βιογράφους Annibale Carracci λέει ότι οι καλλιτέχνες “βοήθησαν με ενθουσιασμό ο ένας τον άλλον και δεν μοιράστηκαν το χώρο της ζωφόρου μεταξύ τους, έτσι αυτό το έργο μπορεί να γίνει αντιληπτό ως σύνολο που δημιουργήθηκε από τρεις δασκάλους στην πλησιέστερη Κοινοπολιτεία και συγκατάθεση. “

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)