Συγχωρημένος υπηρέτης – Jean Honore Fragonard

Συγχωρημένος υπηρέτης   Jean Honore Fragonard

Στη δεκαετία του 1780, ο Fragonard δημιούργησε τρεις μεγάλες σειρές σχεδίων, που υποτίθεται ότι – αλλά, δυστυχώς, ποτέ δεν έγινε – εικονογραφήσεις βιβλίων. Ο Φραγκονάρντ έκανε την πρώτη σειρά σχεδίων για το βιβλίο του διάσημου Γάλλου συγγραφέα Λαφτοντέν του 17ου αιώνα. Έχουν ήδη γίνει πολλά χαρακτικά με βάση αυτά τα σχέδια του Fragonard, αλλά η επανάσταση ξεκίνησε και το βιβλίο με τις εικόνες του δεν δημοσιεύθηκε ποτέ. Οι άλλες δύο σειρές επίσης δεν τα κατάφεραν στα βιβλία. Δεν γνωρίζουμε καν τους εκδότες που τους παραγγέλνουν στο Fragonard.

Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι ίσως πολύ περίπλοκα για να γίνουν χαρακτικά, οπότε ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι ο Fragonard έκανε αυτά τα σχέδια για δική του ευχαρίστηση. Μία από τις σειρές αποτελείται από εικονογραφήσεις για το διάσημο μυθιστόρημα Θερβάντες “Don Quixote”. Σχέδια μιας άλλης σειράς απεικονίζουν το ποίημα “Frantic Roland”, που γράφτηκε από τον μεγάλο ιταλό αναγεννησιακό ποιητή Ludovico Ariosto.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)