Ρωσίδες του 17ου αιώνα στην εκκλησία – Andrei Petrovich Ryabushkin

Ρωσίδες του 17ου αιώνα στην εκκλησία   Andrei Petrovich Ryabushkin

Για αυτό και δύο άλλους πίνακες το 1900, ο καλλιτέχνης έλαβε τιμητικό δίπλωμα στην Παγκόσμια Έκθεση στο Παρίσι. Στο έργο της ζωγραφικής, χρησιμοποιήθηκαν αντίγραφα από τις τοιχογραφίες των εκκλησιών Yaroslavl και Rostov, από τον A. P. Ryabushkin. Γραφικά σκίτσα για την εικόνα βρίσκονται στο Κρατικό Μουσείο της Ρωσίας και στο NIM RAX.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)