Πρωινό – Νατάλια Γκοντσάροβα

Πρωινό   Νατάλια Γκοντσάροβα

Η Μαρίνα Τσβετάεβα, οπαδός του έργου του καλλιτέχνη, μίλησε για αυτήν την εικόνα ως εξής: «Είτε οικογενειακό πορτρέτο ή λαμπρή σάτιρα σε μια αστική οικογένεια. Ωστόσο, το ίδιο».

Αυτό το έργο, που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της γαλλικής περιόδου της ζωής της καλλιτέχνης, είναι νέο για τα κίνητρα και τα θέματα της: εδώ, μια έκκληση για την ψυχολογία του χαρακτήρα συνοδεύει μια ειρωνική άποψη ενός ατόμου.