Προσκυνητές συναντιούνται με τον Πάπα Κυριάκ – Vittore Carpaccio

Προσκυνητές συναντιούνται με τον Πάπα Κυριάκ   Vittore Carpaccio

Ο πίνακας είναι μέρος ενός κύκλου εννέα έργων που αφηγούνται τη ζωή του Αγίου Ουρσούλα, που δημιουργήθηκε για την αδελφότητα του Αγίου. Ουρσούλα.

Ο κύκλος ξεκινά με τη σύζευξη του ειδωλολατρικού πρίγκιπα με την κόρη του βασιλιά, που ήταν χριστιανική, και τελειώνει με τη δολοφονία των ιερών Ούννων στην Κολωνία. Ένα ιδιαίτερο μέρος στον κύκλο απασχολείται από το θέμα του ταξιδιού της Ουρσούλας με τη συνέχεια του. Στην εικόνα, ο μπαμπάς χαιρετά τη νύφη και τον γαμπρό. Αριστερά βρίσκεται η γειτονιά του Ουρσούλα, και στο κέντρο και στα δεξιά, δίπλα στον Πάπα, είναι οι μορφές των πατέρων της εκκλησίας.