Προσβεβλημένος Έρως και Αφροδίτη – Lucas Cranach

Προσβεβλημένος Έρως και Αφροδίτη   Lucas Cranach

Ο πίνακας «Offended Cupid and Venus», μεγέθους 81,3 x 54,6 cm, λάδι σε ξύλο. Μυθολογικές και ιστορικές πλοκές στους πίνακες της ύστερης περιόδου του έργου του Γερμανού ζωγράφου Lucas Cranach ερμηνεύονται μάλλον συμβατικά, με διασκεδαστικό τρόπο. Στους πίνακες του καλλιτέχνη μετά τη δεκαετία του ’30, γλιστρούν στοιχεία του ερωτισμού. Το τοπίο χάνει τη σημασία του, υπακούοντας στο μοτίβο της οθόνης.

Ο Κρανάχ γίνεται ο πρόγονος του γερμανικού τρόμου. Υπό αυτήν την έννοια, οι μεταγενέστεροι πίνακες του Lucas Cranach με μυθολογικά θέματα είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικοί – το Δικαστήριο του Παρισιού, ο Απόλλωνας και η Ντιάνα, η Αφροδίτη με τον Έρως, την Αφροδίτη και άλλα.