Πορτρέτο του Oliver Goldsmith – Joshua Reynolds

Πορτρέτο του Oliver Goldsmith   Joshua Reynolds

Ο Oliver Goldsmith, συγγραφέας και κριτικός λογοτεχνίας, ήταν μέλος του Club, που διοργανώθηκε από τους Reynolds και Johnson.

Το 1762, δημοσίευσε το βιβλίο Citizen of the World, το οποίο τον έκανε αμέσως διάσημο σε λογοτεχνικούς κύκλους στο Λονδίνο. Και στις αρχές της δεκαετίας του 1770 ήταν ήδη αναγνωρισμένη αρχή, αφέντης.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)