Πορτρέτο του M. F. Larionov – Natalia Goncharova

Πορτρέτο του M. F. Larionov   Natalia Goncharova

Το πορτρέτο του συζύγου του καλλιτέχνη δημιουργήθηκε με τη χρήση της τεχνικής «luchism», την οποία ο Ν. Σ. Γκοντσάροβα μίλησε το 1912-1913. Συναντήθηκαν στο σχολείο, όπου μαζί γνώρισαν την ικανότητα του καλλιτέχνη.

Αυτή η συνάντηση έχει γίνει ορόσημο τόσο για την καλλιτέχνη όσο και για το έργο της. Ο Larionov έγινε για τη Goncharova όχι μόνο μέντορας, αλλά και σύντροφος ζωής.

Μαζί συμμετείχαν σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και παραστάσεις, δημιουργώντας μια ειδική δημιουργική ένωση. Αυτό το πορτρέτο αντικατοπτρίζει την ιδέα της «συμμαχίας» και την αναζήτηση νέων οπτικών μέσων για τη μεταφορά του χαρακτήρα και της προσωπικότητας.