Πηγή Νεότητας – Lucas Cranach

Πηγή Νεότητας   Lucas Cranach

Το θέμα της εικόνας είναι η αθανασία και η αιώνια νεολαία, μια μυστικιστική πίστη στην καθαριότητα και τη ζωηρή δύναμη του νερού. Στην πηγή, που ανήκουν στην Αφροδίτη και τον Έρως, έρχονται ηλικιωμένες γυναίκες στις οποίες χορηγείται ο μετασχηματισμός. το κάνουν μπάνιο και το αφήνουν νέο και όμορφο.

Στη συνέχεια, οι γυναίκες πηγαίνουν στα σκεπασμένα τραπέζια, χορεύουν και απολαμβάνουν ερωτικές χαρές. Οι άνδρες μπορούν επίσης να αναζωογονηθούν με τη σύναψη συμμαχίας μαζί τους. Το Cranach, ακολουθώντας τις προτιμήσεις του ανώτερου κόσμου, περιόρισε το θέμα σε αποκλειστικά κοσμικές πτυχές.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)