Ο Satyr and the Girl – Peter Rubens

Ο Satyr and the Girl   Peter Rubens

Στο μεγάλο στούντιο του Rubens, αντίγραφα ή ποικιλίες σατύρου αυτού του τύπου κατασκευάζονταν συχνά από τους μαθητές και τους συναδέλφους του για μελέτη και παραγγελίες.

Ο πίνακας στο Σάλτσμπουργκ είναι πιθανώς ένα αντίγραφο του πίνακα που είναι αποθηκευμένο στην Πινακοθήκη της Δρέσδης

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)