Ο Χριστός στη στήλη – Μιχαήλ Άγγελος Μερίσι ντα Καραβάτζιο

Ο Χριστός στη στήλη   Μιχαήλ Άγγελος Μερίσι ντα Καραβάτζιο

Σύμφωνα με τον βιογράφο τέχνης του πλοιάρχου, Gian Pietro Bellory, το έργο αυτό ανατέθηκε από την οικογένεια di Franco για το παρεκκλήσι του St. Domenico Maggiore.

Αυτή η οικογένεια συνδέεται με τους πελάτες των Επτά Πράξεων του Ελέους, τις οποίες έγραψε και ο Καραβάτζιο για την εκκλησία, όλες στο ίδιο 1607.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)