Ο Μάρτυρας του Αγίου Στεφάνου – Πίτερ Ρούμπενς

Ο Μάρτυρας του Αγίου Στεφάνου   Πίτερ Ρούμπενς

Αυτός ο πίνακας, μια κεντρική ομάδα τρίπτυχων, ανατέθηκε από τον πλούσιο Benedictine Saint-Amand Abbey, κοντά στο Valenciennes. Σε ανοιχτή κατάσταση, το τρίπτυχο δείχνει το μαρτύριο του Αγίου Στεφάνου και σκηνές από τη ζωή ενός αγίου.

Όταν τα φτερά είναι κλειστά, μπορεί να παρατηρηθεί μια προκήρυξη στην πλάγια στροφή των φτερών.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)