Ο θάνατος του Ερρίκου IV και η Διακήρυξη της Περιφέρειας – Peter Rubens

Ο θάνατος του Ερρίκου IV και η Διακήρυξη της Περιφέρειας   Peter Rubens

Εδώ, ο Rubens συνδυάζει δύο επεισόδια. Στα αριστερά, ο Βασιλιάς, σκοτωμένος από τον φανατικό, ανεβαίνει από τον Χρόνο στον ουρανό, όπου τον παίρνει ο Δίας.

Στα δεξιά, η Βασίλισσα, ντυμένη με ρούχα πένθους, κάθεται στο θρόνο. Στα πόδια της – η Αθηνά απλώνει μια μπάλα.

Πάνω από την Αθηνά, στον αέρα, μια γυναίκα κρατά το τιμόνι της Μαρίας. Σε κοντινή απόσταση υπάρχει μια γυναίκα στη Γαλλία που προσκαλεί να αποδεχτεί τα σύμβολα της εξουσίας. Παρακάτω είναι ο λαός της Γαλλίας, στα γόνατά τους ζητώντας από τη βασίλισσα να αναλάβει τον έλεγχο της χώρας.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)