Ο αδελφός του Junipero και ο Pauper – Bartolomeo Esteban Murillo

Ο αδελφός του Junipero και ο Pauper   Bartolomeo Esteban Murillo

Αυτό το έργο είναι ένας από τους 11 πίνακες που δείχνουν την ιστορία της επιτακτικής τάξης των Φραγκισκανών. Όλοι οι πίνακες του κύκλου απεικονίζουν εκπληκτικά επεισόδια από τη ζωή των Φραγκισκανών. Η καλοσύνη που είναι εγγενής στους Φραγκισκανούς φαίνεται εδώ.

Ο αδελφός Junipero, ένας από τους μοναχούς, επαναλαμβάνοντας την πράξη του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, καλεί τον ζητιάνο να πάρει τα ρούχα του.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)