Μνημείο Condottiere John Hawkwood – Paolo Uccello

Μνημείο Condottiere John Hawkwood   Paolo Uccello

Ο διάσημος προσληφθείς διοικητής Sir John Hawkwood οδήγησε το στρατό της Φλωρεντίας σε πολλές νίκες. Πρόκειται για τη διοικητική του δύναμη που διακηρύσσει η λατινική επιγραφή στο βάθρο.

Στη συνέχεια, η στάση του John Hawkwood χρησίμευσε ως μοντέλο για τον γλύπτη Donatello, φίλο του Uccello. «Της αφαίρεσε» τη στάση μιας άλλης διάσημης κωμοπόλεως, των Χαταμελάτες, όταν εργάστηκε στο άγαλμά του.