Μεταφορά του Σταυρού – Paolo Veronese

Μεταφορά του Σταυρού   Paolo Veronese

Το πανί Veronese “Carrying the Cross” είναι ασυνήθιστο για τον καλλιτέχνη, καθώς είναι περισσότερο από μέτριο μέγεθος, και μια συνοπτική ερμηνεία της πλοκής. Πιθανότατα, είναι ένα σκίτσο για το κεντρικό μέρος της σύνθεσης με το ίδιο θέμα, το οποίο είναι πλέον αποθηκευμένο στη γκαλερί της Δρέσδης.

Αλλά είναι ακριβώς ο κατακερματισμός και η συνοπτικότητά του που μας επιτρέπουν να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην ερμηνεία της εικόνας του Χριστού που είναι ντυμένη με κόκκινες ρόμπες και τον εκπληκτικό χρωματισμό ολόκληρης της εργασίας, που βασίζεται στις καλύτερες αποχρώσεις του κόκκινου-καφέ, του πράσινου και του κίτρινου χρώματος.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)