Λόρδος Heathfield, Κυβερνήτης του Γιβραλτάρ – Reynolds Joshua

Λόρδος Heathfield, Κυβερνήτης του Γιβραλτάρ   Reynolds Joshua

Ο Λόρδος Heathfield, Ναύαρχος, ήταν ο υπερασπιστής του Φρουρίου του Γιβραλτάρ, το οποίο υπερασπίστηκε από τις επιθέσεις των Γάλλων και των Ισπανών. Μετά την απελευθέρωση από τους εχθρούς, έγινε κυβερνήτης του φρουρίου. Ο καλλιτέχνης χαρακτήρισε το Heathfield με το κλειδί του φρουρίου του Γιβραλτάρ.

Φαίνεται ότι ο Heathfield στέκεται στην πρύμνη του πλοίου, γυρίζοντας το πρόσωπό του κοίλο από τους θαλάσσιους ανέμους προς την κατεύθυνση της τοποθεσίας του εχθρού. Η εικόνα του ναύαρχου είναι γεμάτη εσωτερική ευγένεια, αρρενωπότητα και χαλαρή φυσιογνωμία του ήρωα.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)