Λίμνη Buttermir, με Rainbow and Rainfall – William Turner

Λίμνη Buttermir, με Rainbow and Rainfall   William Turner

Σε αυτό το έργο, ο Turner προσπαθεί να εκφράσει μια υπέροχη ρομαντική αίσθηση συγχώνευσης με τη φύση. Ο πίνακας είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα καλλιτεχνικής αυτοθεραπείας, χαρακτηριστικό ολόκληρης της δουλειάς του Turner.

Εδώ το ουράνιο τόξο αντανακλάται στο νερό, το οποίο στην πραγματικότητα δεν μπορεί να είναι. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ο ενθουσιασμός για τη μετάδοση μιας εναέριας προοπτικής και η αναζήτηση απαλών διαβαθμίσεων των μεταβάσεων φωτός.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)