Κηπουρός – Giuseppe Arcimboldo

Κηπουρός   Giuseppe Arcimboldo

Νεκρή φύση «Κηπουρός» αναφέρεται σε μια σειρά από τους λεγόμενους αναστρέψιμους πίνακες που χρησιμοποιούν την αρχή της αναμόρφωσης. Το φαινόμενο της αναμόρφωσης συνίσταται στην αναδιάταξη των στοιχείων και στη χρήση των νόμων της γραμμικής προοπτικής για τη δημιουργία μιας νέας εικόνας.

Ένα άλλο σημείο εκκίνησης για τη δημιουργία τέτοιων έργων ζωγραφικής θα μπορούσε να είναι η γαστρονομική τέχνη: οι περιγραφές των καταπληκτικών συμποσίων μας έχουν έρθει, όπου τα πιάτα ήταν ολόκληρες συνθέσεις που δημιουργήθηκαν από πραγματικούς καλλιτέχνες.