Καλοκαίρι (Gypsy Girl) – Pierre-Auguste Renoir

Καλοκαίρι (Gypsy Girl)   Pierre Auguste Renoir

Ο καμβάς του Auguste Renoir “Summer” θυμίζει πολύ το έργο της περιόδου που έγραψε ο καλλιτέχνης για εκθέσεις στο Art Salon του Παρισιού.

Ωστόσο, μια ελεύθερη εικόνα φυλλώματος πλημμυρισμένη από ηλιακό φως και ένα χαλαρό, ειλικρινές κορίτσι δείχνει στον θεατή ότι ο συγγραφέας δούλευε σε μια νέα κατεύθυνση.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)