Καλαμπόκι – John Constable

Καλαμπόκι   John Constable

Ο καλλιτέχνης απέρριψε τους παραδοσιακούς κανόνες και μοτίβα, προσπαθώντας να συνδυάσει στη ζωγραφική του την άμεση αντίληψη της φύσης με τη βαθιά μελέτη της.

Προσπαθώντας για τελειότητα στη μεταφορά του τοπίου, ο καλλιτέχνης του δίνει χρωματιστό πλούτο, καθαρίζοντάς τον από κωφά λουλούδια. Η σκληρή, τραχιά πινελιά της φαίνεται ακόμη κυρτή. Αλλά αν κοιτάξετε την εικόνα από απόσταση, υπάρχει ένα αποτέλεσμα που κάνει την εικόνα εντελώς ζωντανή. Όλα αυτά ισχύουν πλήρως για την εικόνα Corn Field, ζωγραφισμένο το 1826.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)