Καθιστικό Μοντέλο – Eugene Delacroix

Καθιστικό Μοντέλο   Eugene Delacroix

Το πορτρέτο ενός από τα αγαπημένα μοντέλα του καλλιτέχνη δείχνει την προτίμηση που δίδεται στη Delacroix στην κλασική τέχνη, η οποία άφησε ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στις πρώτες και μερικές ώριμες δουλειές του καλλιτέχνη.

Η αυστηρή σύνθεση, η πλαστική εικόνα του γυμνού, καθώς και το χρώμα που θυμίζει το στυλ του Jacques-Louis David, με τον οποίο ο Delacroix εισήχθη από έναν μαθητή του μαέστρου Pierre Guerin.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)