Κάστρο στο λόφο – Thomas Cole

Κάστρο στο λόφο   Thomas Cole

Το κάστρο είναι ένα κτίριο που συνδυάζει κατοικημένες και αμυντικές εργασίες οχύρωσης. Στην πιο κοινή έννοια της λέξης είναι η οχυρωμένη κατοικία του φεουδαρχού στη μεσαιωνική Ευρώπη. Ένας μεγάλος αριθμός κάστρων έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα και είναι αναγνωρισμένα μνημεία της ιστορίας και του πολιτισμού.

Πρέπει να καταλάβετε τη διαφορά μεταξύ ενός φρουρίου και ενός κάστρου. Εάν ένα κάστρο είναι, στην πραγματικότητα, ένα κτίριο, στο οποίο τοίχοι, γέφυρες, κατοικίες, πύργοι, τάφροι και άλλες κατασκευές συνδέονται σε ένα ενιαίο σύνολο, τότε ένα φρούριο είναι στην πραγματικότητα ένα κομμάτι γης που περιβάλλεται από έναν τοίχο με πύργους.