Η τιμωρία του Αγίου Jerome – Lucas Cranach

Η τιμωρία του Αγίου Jerome   Lucas Cranach

Ο πίνακας του Lucas Cranach the Elder “The Penitence of St. Jerome” δημιουργήθηκε το 1502-1503. Μέγεθος 56 x 42 cm, λάδι σε ξύλο. Ο πίνακας ανήκει στα πρώτα έργα του καλλιτέχνη. Στην πραγματικότητα, τα νεανικά έργα του καλλιτέχνη δεν διατηρήθηκαν.

Στα πρώτα έργα που μας έχουν φτάσει, κυρίως στα χαρακτικά, μπορεί κανείς να παρατηρήσει σημάδια της σύνδεσης του Κρανάχ με τις ύστερες γοτθικές παραδόσεις. Ακόμα δεν έχουν σωστή προοπτική κατασκευή, είναι υπερφορτωμένες με λεπτομέρειες, στοιχεία του μυστικισμού υπάρχουν στις εικόνες. το ίδιο το σχέδιο φαίνεται να αποτελείται από περίπλοκες σγουρές γραμμές.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)