Η αποκεφαλισμός του Ιωάννη του Βαπτιστή

Η αποκεφαλισμός του Ιωάννη του Βαπτιστή

Η εκδοχή του κεφαλιού αποκεφαλισμού του Προδρόμου, αγαπημένη στη ρωσική εικονογραφία της μεταγενέστερης περιόδου, χρησιμοποιήθηκε με πρόσθετες σκηνές της προσευχής του Προδρόμου στο μπουντρούμι, οδηγώντας τον σε εκτέλεση και τον εκτελεστή μεταφέροντας το κομμένο κεφάλαιο του Αγίου Σαλώμη.

Στο περιθώριο βρίσκονται οι Guardian Angel και Rev. Nikon. Η υψηλή τεχνική συνδυάζεται με καλή γνώση των σχεδίων. Τέτοιες εικόνες που εκτελέστηκαν επαγγελματικά ήταν σε ζήτηση μεταξύ πλούσιων αγροτών και εμπόρων, ειδικά των Old Believers. Η εικόνα έχει καλλιτεχνική, ιστορική, πολιτιστική και μουσειακή σημασία.