Η Ίλια ο προφήτης στην έρημο με σκηνές ζωής και φλογερή ανάβαση

Η Ίλια ο προφήτης στην έρημο με σκηνές ζωής και φλογερή ανάβαση

Η εικονογραφία είναι κοινή για τον ΧΙΧ αιώνα. Τα χωράφια απεικονίζουν τους προστάτες της οικογένειας που διέταξαν την εικόνα: Joachim, John Chrysostom, μάρτυρας Αναστασία και ο άγνωστος μάρτυρας.

Το μνημείο της ζωγραφικής Palekh του 19ου αιώνα, που αντιπροσωπεύει καλλιτεχνική και μουσειακή αξία.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)