Εργάτες – George Stubbs

Εργάτες   George Stubbs

Η χάραξη δεν ήταν το αγαπημένο είδος του Stubbs – το αντιμετώπισε μόνο όταν ήταν απαραίτητο. Στη νεολαία του, ολοκλήρωσε αρκετά χαρακτικά για την πραγματεία του Dr. Barton σχετικά με τη μαιευτική και κάπως αργότερα για το βιβλίο του, Horse Anatomy.

Με την πάροδο του χρόνου, ο Stubbs αισθάνθηκε άνετα με την τεχνική χάραξης και στη δεκαετία του 1780 άρχισε να δημιουργεί χαρακτικά από τους πίνακες του με τα χέρια του – όπως «Εργάτες», «Τίγρη», περίπου. 1780, The Playing Tiger Cubs, 1780.

Φαίνεται ότι μια τέτοια «αγάπη» για χαρακτική δεν προκλήθηκε τόσο από το γεγονός ότι ο καλλιτέχνης αναθεώρησε τη στάση του απέναντι στο ίδιο το είδος, αλλά από το γεγονός ότι τα χαρακτικά έφεραν ακόμη και ένα μικρό αλλά σταθερό εισόδημα στον φτωχό αφέντη.