Δύο γυναίκες που περπατούν σε ένα χωράφι – Vincent van Gogh

Δύο γυναίκες που περπατούν σε ένα χωράφι   Vincent van Gogh

Δεκατέσσερις από τους πίνακες που γράφτηκαν στο Auvers είναι πλάτος και δεκατρείς είναι περίπου 50 x 100 cm.

Αναμφίβολα, επηρεασμένος από τον Puvi de Chavannes, ο Van Gogh αποφάσισε να μετρήσει τον καμβά του σύμφωνα με τον νέο κανόνα, ο οποίος θα συνδέει οπτικά το έργο του με μια ζωφόρο, ένα τυπικό διακοσμητικό στοιχείο στην αρχιτεκτονική.

Για πρώτη φορά ανάμεσα στους πίνακες του Van Gogh με μεγάλα μεγέθη, το «Two Women Walking in the Field» ήταν πολύ μικρότερο.