Δάκρυα – Frederick Leighton

Δάκρυα   Frederick Leighton

Εκτός από τους γνωστούς μυθολογικούς και ιστορικούς χαρακτήρες, τα έργα του Leighton περιλαμβάνουν μορφές που είναι δύσκολο να αναγνωριστούν. Κατά κανόνα, αυτές είναι γυναικείες φιγούρες με αντίκες, που απεικονίζονται σε σημαντικές, γοητευτικές πόζες.

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι μερικές από αυτές τις μυστηριώδεις γυναίκες είναι αρχαίες προφητείες, Sibyls. Τουλάχιστον, τίποτα πιο σίγουρο όταν κοιτάζει κανείς τη ζωγραφική “Πνευματικός Διαφωτισμός”, 1890, δεν έρχεται ποτέ στο μυαλό. Όσο για την ηρωίδα “Δάκρυα”, 1889-90, τότε, πιθανώς, μπροστά μας είναι μια αλληγορική μορφή. Η έλλειψη σχεδίου σε τέτοια έργα τα κάνει παρόμοια με τις δημιουργίες καλλιτεχνών.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)